Vase Elementary Grey 30 cm
Hand carved stone vases. 30cm Grey qty/2